Verejna Zbierka 2015-2016

Predbežná správa verejnej zbierky povolenej MV SR pod č. SVS-OVS3-2015/025 335

v termíne od 15.10.2015 do 15.9.2016.

1: Prehľad vykonávania zbierky

Stacionárna pokladnička bola umiestnená v sídle OZ M.R. Štefánika 6570/19

2: Hruby výnos zbierky za dane obdobie činil 2021,46E

 

V Trenčíne dňa 16.10.2016

 

01.09.2016;SK7409000000005075166032;;;-10;EUR;;2.69;Kartový poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Kartový poplatok|2012|5|Karta č. 6762 19** **** 9197Poplatok za Platobnú kartu;;;;;;
31.08.2016;SK7409000000005075166032;;;-3.9;EUR;;12.69;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za vedenie účtu;;;;;;
26.08.2016;SK7409000000005075166032;SK3975000000004022684501;;-700;EUR;;16.59;Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB);0000000000;0000;0000000000;0;;0;;;;;nájomné september/2016;;;SK3975000000004022684501;CEKOSKBX;;
26.08.2016;SK7409000000005075166032;;;700.35;EUR;;716.59;Vklad hotovosti;;;;0;;0;;;;;;;;;;;
24.08.2016;SK7409000000005075166032;;;15.69;EUR;;16.24;Vklad hotovosti;;;;0;;0;;;;;Darina Poništová , vklad;;;;;;
22.08.2016;SK7409000000005075166032;SK5202000000002980565056;Figa Štefan;-200;EUR;;0.55;Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB);0000000000;0000;0000000000;0;;0;;;;;;;;SK5202000000002980565056;SUBASKBX;;
22.08.2016;SK7409000000005075166032;;;200;EUR;;200.55;Vklad hotovosti;;;;0;;0;;;;;;;;;;;
18.08.2016;SK7409000000005075166032;SK5202000000002980565056;Figa Štefan;-250;EUR;;0.55;Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB);0000000000;0000;0000000000;0;;0;;;;;;;;SK5202000000002980565056;SUBASKBX;;
18.08.2016;SK7409000000005075166032;;;250;EUR;;250.55;Vklad hotovosti;;;;0;;0;;;;;;;;;;;
31.07.2016;SK7409000000005075166032;;;-3.9;EUR;;0.55;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za vedenie účtu;;;;;;
07.07.2016;SK7409000000005075166032;;;-0.25;EUR;;4.45;Debetný úrok;;;;0;;0;;;;;;;;;;;
07.07.2016;SK7409000000005075166032;;;20;EUR;;4.7;Vklad hotovosti;;;;0;;0;;;;;;;;;;;
30.06.2016;SK7409000000005075166032;;;-3.9;EUR;;-15.3;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za vedenie účtu;;;;;;
13.06.2016;SK7409000000005075166032;;;-0.2;EUR;;-11.4;Poplatok za kartovú transakciu;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za platbu kartou;;;;;;
13.06.2016;SK7409000000005075166032;;;-7.96;EUR;;-11.2;Platba kartou;;0608;;0;B1614622550-216762 19** **** 9197,BILLA, spol. s r.o. ,Trenčín ,SK ,12.06.2016 19:14:41 ,CashBack:0 EUR;0;;;;;;;;;;;
31.05.2016;SK7409000000005075166032;;;-3.9;EUR;;-3.24;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za vedenie účtu;;;;;;
29.05.2016;SK7409000000005075166032;;;-0.2;EUR;;0.66;Poplatok za kartovú transakciu;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za výber kartou|2200|5|;;;;;;
29.05.2016;SK7409000000005075166032;;;-20;EUR;;0.86;Výber kartou;;0608;;0;B1605354147-216762 19** **** 9197,OC Južanka ,Trenčín ,SK ,28.05.2016 10:48:49 ;0;;;;;;;;;;;
27.05.2016;SK7409000000005075166032;;;-0.2;EUR;;20.86;Poplatok za kartovú transakciu;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za platbu kartou;;;;;;
27.05.2016;SK7409000000005075166032;;;-20.59;EUR;;21.06;Platba kartou;;0608;;0;B1603930179-216762 19** **** 9197,Hospodárske potreby ,Trenčín ,SK ,26.05.2016 10:43:12 ,CashBack:0 EUR;0;;;;;;;;;;;
26.05.2016;SK7409000000005075166032;SK3975000000004022684501;Nájom Závodie;-1100;EUR;;41.65;Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB);0000201605;0000;0000000000;0;;0;;;;;Nájom Závodie za mesiac jún 2016;;;SK3975000000004022684501;CEKOSKBX;/VS0000201605/SS/KS;
26.05.2016;SK7409000000005075166032;;;-0.2;EUR;;1141.65;Poplatok za kartovú transakciu;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za platbu kartou;;;;;;
26.05.2016;SK7409000000005075166032;;;-8;EUR;;1141.85;Platba kartou;;0608;;0;B1603308034-216762 19** **** 9197,OM Mierové nám. ,Trenčín ,SK ,25.05.2016 11:32:28 ,CashBack:0 EUR;0;;;;;;;;;;;
26.05.2016;SK7409000000005075166032;;;-0.2;EUR;;1149.85;Poplatok za kartovú transakciu;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za výber kartou|2200|5|;;;;;;
26.05.2016;SK7409000000005075166032;;;-150;EUR;;1150.05;Výber kartou;;0608;;0;B1603258921-216762 19** **** 9197,OS Družba ,Trenčín ,SK ,25.05.2016 10:29:54 ;0;;;;;;;;;;;
25.05.2016;SK7409000000005075166032;SK5202000000002980565056;Štefan Figa;1300;EUR;;1300.05;Bezhotovostný vklad;;0000;;0;6858628;0;;;;;Bratstvo Sedembolesntej Panny Marie – pozicka;;;SK5202000000002980565056;SUBASKBX;;
25.05.2016;SK7409000000005075166032;;;-0.3;EUR;;0.05;Kartový poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Kartový poplatok|2103|5|Karta č. 6762 19** **** 9197Poplatok – overenie zostatku na ATM23.05.2016 16:46:27 ;;;;;;
30.04.2016;SK7409000000005075166032;;;-3.9;EUR;;0.35;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za vedenie účtu;;;;;;
26.04.2016;SK7409000000005075166032;;;-0.2;EUR;;4.25;Poplatok za kartovú transakciu;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za výber kartou|2200|5|;;;;;;
26.04.2016;SK7409000000005075166032;;;-10;EUR;;4.45;Výber kartou;;0608;;0;B1585173632-21;0;;;;;10-11|6762 19** **** 9197,OM Juh ,Trenčín ,SK ,25.04.2016 20:18:25 |OM Juh-Trenčín|676219******9197|25.04.2016 20:18:25|10|EUR|0|;;;;;;
25.04.2016;SK7409000000005075166032;;;-0.22;EUR;;14.45;Debetný úrok;;;;0;;0;;;;;;;;;;;
25.04.2016;SK7409000000005075166032;;;22.18;EUR;;14.67;Vklad hotovosti;;;;0;;0;;;;;;;;;;;
31.03.2016;SK7409000000005075166032;;;-3.9;EUR;;-7.51;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za vedenie účtu;;;;;;
29.02.2016;SK7409000000005075166032;;;-3.9;EUR;;-3.61;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za vedenie účtu;;;;;;
31.01.2016;SK7409000000005075166032;;;-3.9;EUR;;0.29;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za vedenie účtu;;;;;;
15.01.2016;SK7409000000005075166032;;;-1.2;EUR;;4.19;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Popl.Pl.Prík.na úh./Prev.EUR EHP/FIT(OM);;;;;;
15.01.2016;SK7409000000005075166032;SK2709000000000634880134;;-220;EUR;;5.39;Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (OM);;0000;;0;FSY0015367047;0;;;;;nájomné;;;SK2709000000000634880134;GIBASKBX;;
15.01.2016;SK7409000000005075166032;;;20;EUR;;225.39;Vklad hotovosti;;;;0;;0;;;;;;;;;;;
15.01.2016;SK7409000000005075166032;;;199.36;EUR;;205.39;Vklad hotovosti;;;;0;;0;;;;;;;;;;;
04.01.2016;SK7409000000005075166032;;;-0.06;EUR;;6.03;Debetný úrok;;;;0;;0;;;;;;;;;;;
04.01.2016;SK7409000000005075166032;;;12.1;EUR;;6.09;Vklad hotovosti;;;;0;;0;;;;;;;;;;;
31.12.2015;SK7409000000005075166032;;;-3.9;EUR;;-6.01;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za vedenie účtu;;;;;;
30.11.2015;SK7409000000005075166032;;;-3.9;EUR;;-2.11;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za vedenie účtu;;;;;;
31.10.2015;SK7409000000005075166032;;;-3.9;EUR;;1.79;Poplatok;;0898;;0;;0;;;;;Poplatok za vedenie účtu;;;;;;
19.10.2015;SK7409000000005075166032;;;4.75;EUR;;5.69;Vklad hotovosti;;;;0;;0;;;;;;;;;;;

 

Záverečná správa verejnej zbierky č. SVS-OVS3-2015/025335

v termíne od 15.10.2015 do 15.9.2016

Náklady:

1: Celkový príjem za obdobie zbierky činil 2021,46E

Z toho prijem vo výške 1300E je pôžička ktorá slúžila na zaplatenie nájomného + depozit na dom Pokoja v Žiline,

ktorý bol prenajatý na nové sídlo OZ a zároveň ako centrum sociálnej pomoci pre dôchodcov s nízkym príjmom a týrané matky s deťmi.

2: Výdaje v priebehu zbierky súvisia so splácaním tejto pôžičky a platba nájomného za prenajatý dom Pokoja.

3: Súčasťou záverečnej správy su aj výpisy z bankového účtu a evidenčný list stacionárnej pokladničky.

 

 

V Žiline dňa 27.12.2016