Január 2017

Por.     Pokladňa Bank. účet 1 Bank. účet 2  
č.: Dátum: Názov položky : Príjem: Výdaj: Príjem: Výdaj: Príjem: Výdaj Poznámka:
V/1/17 3.1. Potraviny   61,21          
V/2/17 3.I Potraviny   6,57          
V/3/17 3.1. Spotr.tovar   2,00          
V/4/17 5.1. Spotr.tovar   31,21          
V/5/17 5.1. Spotr.tovar   2,60          
V/6/17 5.1. Spotr.tovar   15,15          
V/7/17 5.1. Potraviny   3,95          
V/8/17 5.1. Potraviny   14,45         Platba kartou
V/9/17 5.1. Spotr.tovar   4,16          
V/10/17 5.I Spotr.tovar   3,27          
P/1/17 13.1. Marián Hudec/náj. 95,00            
P/2/17 13.1. Ivan Kraner/náj.+str. 175,00            
V/11/17 13.1. Potraviny   55,57          
V/12/17 13.1. Potraviny   3,99          
V/13/17 13.1. Potraviny   3,47          
V/14/17 13.1. Lieky   5,78          
V/15/17 13.1. Potraviny   2,37          
V/16/17 13.1. Potraviny   9,40          
V/17/17 13.1. Ostatny spotrebny   7,26          
V/18/17 13.1. Potraviny   2,05          
V/19/17 15.1. Potraviny   6,49          
V/20/17 15.1. Stavebny material   3,00          
V/21/17 15.1. Potraviny   16,65          
V/22/17 15.1. Potraviny   3,96          
V/23/17 15.1. Potraviny   2,84          
V/24/17 15.1. Potraviny   0,60          
V/25/17 15.1. Potraviny   0,68          
V/26/17 15.1. Potraviny   3,82          
V/27/17 15.1. Potraviny   7,40          
V/28/17 15.1. Potraviny   3,17          
V/29/17 15.1. Lieky   9,55          
V/30/17 15.1. Potraviny   1,47          
V/31/17 15.1. Potraviny   5,52          
V/32/17 15.1. Potraviny   1,47          
V/33/17 17.1. Potraviny   7,54          
V/34/17 17.1. Potraviny   7,18          
V/35/17 17.1. Stavebny material   1,80          
V/36/17 17.1. Potraviny   1,99          
V/37/17 17.1. Potraviny   1,26          
V/38/17 17.1. Potraviny   79,55          
V/39/17 17.1. Potraviny   5,26          
V/40/17 17.1. Potraviny   2,71          
V/41/17 17.1. Potraviny   1,11         Platba kartou
V/42/17 17.1. Stavebny material   3,15          
V/43/17 17.1. Lieky   1,85          
V/44/17 17.1. Potraviny   1,43         Platba kartou
V/45/17 17.1. Potraviny   6,08         Platba kartou
V/46/17 17.1. Stavebny material   2,96         Platba kartou
V/47/17 17.1. Ostatny spotrebny   3,99          
V/48/17 31.1. Potraviny   1,85          
B/1/17 31.1. Poplatok       3,90      
B/2/17 31.1. Uhrada       80,00      
B/3/17 31.1. Vklad     1,00        
B/4/17 31.1. Vklad     1,00        
B/5/17 31.1. Vklad     2,00        
B/6/17 31.1. Vklad     5,00        
B/7/17 31.1. Vklad     27,00        
B/8/17 31.1. Vklad     2,00        
B/9/17 31.1. Vklad     32,61        
B/10/17 31.1. Vklad     10,00        
B/11/17 31.1. Poplatok       0,20      
B/12/17 31.1. Vyber       150,00      
B/13/17 31.1. Vklad     10,00        
B/14/17 31.1. Vklad     5,00        
B/15/17 31.1. Poplatok       0,20      
B/16/17 31.1. Poplatok       0,20      
B/17/17 31.1. Uhrada       9,40      
B/18/17 31.1. Vklad     20,00        
B/19/17 31.1. Vklad     100,00        
B/20/17 31.1. Poplatok       0,20      
B/21/17 31.1. Uhrada       32,46      
B/22/17 31.1. Vklad     10,00        
B/23/17 31.1. Poplatok           3,90  
B/24/17 31.1. Najomne           350,00  
B/25/17 31.1. Vklad         80,00    
B/26/17 31.1. Vklad         300,00    
B/27/17 31.1. Poplatok           0,20  
B/28/17 31.1. Poplatok           0,20  
B/29/17 31.1. Uhrada           4,79 Platba kartou
B/30/17 31.1. Poplatok           0,20  
B/31/17 31.1. Poplatok           0,20  
B/32/17 31.1. Poplatok           0,20  
B/33/17 31.1. Vklad         5,00    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    S P O L U : 270,00 430,79 225,61 276,56 385,00 359,69 -186,43