Slovo zakladateľa

Moji milí priatelia, žijeme v dobe keď kladieme v živote na prvé miesto osobné šťastie a pohodlie. Uzatvárame sa(pomyselne) vo svojich domovoch zavretím dverí na byte, či dome. To čo sa deje okolo nás, je nám mnohokrát na míle vzdialené a nevšímame si to. Práve za dverami našich susedov sa často odohrávajú smutné príbehy násilia na ženách – matkách a ich deťoch. To, že sme skrytí v ulitách našich domovov, nás nezbavuje zodpovednosti pred Bohom. A tak je našou povinnosťou pomáhať vždy a všade podľa daných schopností a možností.

Ja ako pútnik som prešiel pešo tisíce kilometrov a navštívil mnohé a mnohé pútnické miesta Európy. Videl som i vo svete dosť neprávostí a krívd páchaných na matkách a ich deťoch, ale i na iných skupinách ľudí. Práve ďalšou takou skupinou sú ľudia v dôchodkovom veku. Sú to tí, ktorí celý život tvrdo pracovali – vychovávali nás. Borili sa s nedostatkom, odriekali si, len aby nás vychovali na ceste do života. Títo naši drahí rodičia by mali mať pokojnú starobu. Užívať si zaslúžený dôchodok. Čo ale namiesto toho majú? Čo im zostalo? Bojujú s nedostatkom peňazí, rozmýšlajú nad každým centom, aby dokázali žiť(prežiť) starobu. Naša spoločnosť ich často odkladá na perifériu svojich záujmov, lebo už sú nepotrební a neužitoční podľa tejto spoločnosti.  Každý pútnik sa skôr či neskôr zastaví a vtedy sa zamyslí, čo a ako ďalej? Ako zúročiť roky putovania?

Niektorí sa rozhodnú pomáhať iným pútnikom a zriaďujú nové domy na pomoc a ubytovanie pre pútnikov. Iní v takýchto domoch pomáhajú nezištne, dobrovoľne, kým iní sa opäť začlenia do spoločnosti. Ja som túžil a túžim žiť pre iných a venovať im svoje úsilie. Tak som tu, aby moja pomoc prinášala ovocie, ovocie pokoja a lásky. Som iniciátorom a v súčasnosti i predsedom občianskeho Združenia Bratstvo Sedembolestnej Panny Márie, združenia, ktoré má vo vienku pomáhať chudobným dôchodcom a týraným matkám s deťmi. Odovzdávam a naďalej aj chcem odovzdávať svoje vedomosti a energiu práve týmto spôsobom.

Prosím našu Matku Božiu aby mi vyprosovala vytrvalosť a silu u nášho Otca nebeského v tomto mojom poslaní.

A ty, ktorý sa tiež cítiš byť povolaný pomáhať týmto skupinám ohrozených ľudí a nájdeš odvahu sa pridať a žiť pre toto dielo, dielo lásky. Budem šťastný, ak sa staneš mojím spolupútnikom na ceste pomoci tým, ktorí to potrebujú v našom centre Matky Márie Sedembolestnej.